»

Mã hóa và giải mã code HTML url cho Blogger


Mã hóa và giải mã code url cho blogspot

Công cụ mã hóa code html cho blogger giúp code được mã hóa


Mã hóa và giải mã code HTML cho Blogger


[Mã Hoá & Giải Mã Code HTML]
 Mã hóa và giải mã code HTML cho Blogger

Thao tác

  • Nhấn nút Mã hóa để mã hóa code của bạn. 
  • Nhấn nút Chọn tất cả để chọn toàn bộ code.
  • Nhấn nút Xem thử để xem trước kết quả.
  • Nhấn nút Giải mã để giải mã trang web được mã hoá bằng công cụ này.
  • Nhấn nút Làm lại để thao tác mã hóa lại.
Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công