Header Ads

Bạn sẽ thấy sự thật cảnh quay của những bộ phim hùng vĩ qua những tấm ảnh này


10 hình ảnh nói lên sự thật của những cảnh quay trong những bộ phim viễn tưởng

Chưa từng nghĩ các hình ảnh đó là ảo, và giờ đây chúng ta có thể xem những tấm hình và có thể nhận xét về ''công nghệ dựng phim'' cực kỳ khó tưởng

Với công nghệ làm phim thì các cảnh quay dường như là cảnh thật đập vào mắt khán giả, các bạn không tưởng phải không ? hãy xem những hình ảnh bên dưới

Bộ hình ảnh nói lên được công nghệ dựng cảnh của những bộ phim viễn tưởng


Life of Pi
công nghệ dựng cảnh phim

Life of Pi
công nghệ dựng cảnh phim
Oz, the Great and Powerful
Oz, the Great and Powerful

The Dark Knight

The Twilight Saga: Breaking Dawn
công nghệ dựng cảnh phim

Grey’s Anatomy
công nghệ dựng cảnh phim

Alice in Wonderland
công nghệ dựng cảnh phim

The Walking Dead
công nghệ dựng cảnh phim

The Avengers
công nghệ dựng cảnh phim

The Secret in their Eyes
công nghệ dựng cảnh phim

Gravity
công nghệ dựng cảnh phimPost a Comment
Powered by Blogger.