Header Ads

Tạo khung đăng nhập login cho blog

Tạo khung đăng nhập login cho blogger

Hướng dẫn tạo khung login đăng nhập cho blogspot, login đăng nhập cho blogspot,làm sao để tạo box login cho blogger, creat box login blogger,

Hướng dẫn tạo khung đăng nhập login cho blogger

Làm cách nào để tạo 1 khung đăng nhập hay login cho blogger của bạn, bạn là admin của blog hay đơn giản bạn chỉ là người ghé thăm blog của người khác, nhưng khi đó bạn chưa đăng nhập nên không thể đăng nhập được, hôm nay trong bài viết này topchiase sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo box login hay khung đăng nhập cho blogger

Tạo box login đăng nhập cho blog

1 .Đăng nhập vào Blogger > Layout > Page Elements (Phần tử trang)
2.Click vào Add a Gadget (Thêm tiện ích), một hộp thoại sẽ bật ra. Sau đó bạn chọn phần
3.Thêm đoạn code bên dưới đây vào và save lại xem kết quả. Bạn có thể tùy chỉnh sửu tên FORM.<form action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginBoxAuth" method="post" onsubmit="onlogin()">
<input value="http://draft.blogger.com/loginz?d=%2Fhome&p=http%3A%2F%2Fdraft.blogger.com%2F" name="continue" type="hidden"/>
<div><label for="Email"> Tài khoản: <br/><input id="Email" tabindex="1" name="Email" size="20" type="text"/></label></div>
<div><label for="Passwd"> Mật khẩu: (<a href="https://www.blogger.com/forgot.g" target="_top" title="Quên mật khẩu?">?</a>) <br/></label><input id="Passwd" tabindex="2" autocomplete="off" name="Passwd" size="20" type="password"/></div>
<br/><input id="signin-btn-ns" tabindex="0" value="Đăng nhập" class="ubtn ubtn-block" name="submit" type="submit"/></form>
Chúc các bạn thành công với cách tạo khung đăng nhập cho blogger
Post a Comment
Powered by Blogger.