NEO là một template dành cho Blogger được tích hợp kiểu thiết kế tương ứng (responsive), tông màu xanh đẹp mắt và những tính năng chuyên nghiệp. NEO rất thích hợp với trang blog cá nhân hoặc trang thủ thuật.

- SEO ready

- Responsive design

- Fast loading

- Top + Dropdown Menu

- Search Box on sidebar

- Label cloud

- Footer 3 cột

- Sharing Widget + Related Posts Widget + Threaded Comment (trang bài viết)

...Link download dự phòng: Click here to download file
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công