Một số thủ thuật Facebook cơ bản (phần 1)

5:56:00 PM 5:56:00 PM

Bài viết này mình sẽ tổng hợp một số thủ thuật cơ bản với mạng xã hội Facebook để các bạn có thể tham khảo và áp dụng nếu chưa biết.

1. Đổi tên - tên người dùng - Email:
- Thao tác này hẳn đã quá quen thuộc với người dùng Facebook. Tại menu trên cùng, các bạn click vào mũi tên xổ xuống ngoài cùng bên phải và chọn tùy chọn Thiết lập để vào trang settings. Tại dòng đầu tiên các bạn có thể thấy trường Tên, các bạn chỉ cần chọn Chỉnh sửa để thay đổi tên theo ý mình (bạn chỉ được đổi tên khi đã đủ 60 ngày kể từ lần đổi tên gần nhất).
- Tại đây các bạn cũng có thể thấy tùy chọn để thay đổi tên người dùng và Email của bạn (tên người dùng chỉ được thay đổi 1 lần).
2. Tắt âm thanh khi có thông báo hoặc tin nhắn mới:
- Để tắt âm thanh khi có thông báo mới, vẫn tại trang Thiết lập, các bạn chọn Thông báo ở trình đơn bên trái. Tại trường Cách bạn nhận được thông báo - Trên Facebook, các bạn chọn Xem và bỏ tích chọn mục Âm thanh báo khi nhận được thông báo mới (có thể bỏ tích cả 2 mục nếu bạn muốn tắt tất cả âm thanh từ thông báo và tin nhắn mới).
3. Tùy chỉnh quyền riêng tư cho Facebook cá nhân của bạn:
- Vẫn tại đây các bạn chọn mục Quyền riêng tư trên trình đơn bên trái để tùy chỉnh các quyền riêng tư cho Facebook của mình.
4. Chặn - Phân quyền:
- Tại nhóm thứ 2 ở trình đơn bên trái các bạn có thể thấy cả Dòng thời gian và gắn thẻ và Chặn để tùy chỉnh chặn Facebook hay phân quyền người dùng theo ý mình.
5. Nhúng widget từ Facebook vào website/blog:
- Các bạn có thể vào trang này để cài đặt và tạo Facebook Widgets nhúng vào web của mình: https://developers.facebook.com/docs/plugins

To be continue...


BÀI VIẾT LIÊN QUAN