Tạo bài viết ngẫu nhiên dạng list danh sách theo nhãn nhất định cho blogger

10:27:00 PM 10:27:00 PM

Làm sao để tạo bài viết ngẫu nhiên theo label cho blogger

Tạo bài viết ngẫu nhiên dạng list danh sách theo nhãn nhất định cho blogger, tạo bài viết ngẫu nhiên theo label trong blogger,hiển thị bài random bài viết theo label,random bài viết theo nhãn,bài viết ngẫu nhiện dạng list theo nhãn trong blogger,hiển thị bài viết ngẫu nhiên theo  label trong blogspot
tao bai viet ngau nhien dang list theo label cho blogger
Random post list on Blogger


Một số câu hỏi đặt ra là làm thế nào để code được một đoạn mã tự động nhận các bài viết dạng list ngẫu nhiên cho blogger

Hiển thị  bài viết ngẫu nhiên theo label cố định dạng danh sách cho blogger

Việc cài đặt bài viết ngẫu nhiên theo nhãn dạng danh sách này mục đích là gây cho người đóc các bài viết liên quan đến chủ đề họ đang xem, và hơn nữa sẽ giúp cho blog của bạn có sự liên kết chặt chẽ hơn

hiển thị danh sách bài viết ngẫu nhiên theo nhãn trong blogger

Danh sách bài viết dạng list không có icon hình ảnh bên cạnh nhưng thực sự tôi thấy đặt bài viết ngẫu nhiên hay là bài viết liên quan đi.. nên để ở dạng list vì thực ra nếu các bạn để dạng hình ảnh thì sẽ gây cho load blogg của bạn bị nặng lề, hơn nữa giao diện sẽ thay đổi làm mất cái vẻ đẹp của blog bạn
một số nhà chuyên thiết kế template chuẩn seo thì họ thường là thiết kế dạng ít hình ảnh nên chúng ta hãy theo họ nhé
hiển thị ngẫu nhiên bài viết dạng danh sách trong blogger theo các label cố định
random post blogger


☼ Cách thêm Widget bài viết ngẫu nhiên dạng danh sách cho một nhãn nhất định:

1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào thẻ Bố Cục (layout)
3- Chọn Thêm Tiện ích (Add widget)

4- Tạo 1 widet HTML/Javarscipts và dán đoạn code sau vào:
<div id="random-posts"></div> <script type="text/javascript"> function getRandomPosts(json) { var maxEntries = 10; var numPosts = json.feed.openSearch$totalResults.$t; var indexPosts = new Array(); for (var i = 0; i < numPosts; ++i) { indexPosts[i] = i; } indexPosts.sort(function() {return 0.5 - Math.random()}); if (maxEntries > numPosts) { maxEntries = numPosts; } var container = document.getElementById('random-posts'); var ul = document.createElement('ul'); for (i = 0; i < maxEntries; ++i) { var entry = json.feed.entry[indexPosts[i]]; var li = document.createElement('li'); var a = document.createElement('a'); a.title = entry.title.$t; for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) { if (entry.link[j].rel == 'alternate') { a.href = entry.link[j].href; break; } } a.appendChild(document.createTextNode(entry.title.$t)); li.appendChild(a); ul.appendChild(li); } container.appendChild(ul); } </script> <script src="http://phucnguyenit.blogspot.com/feeds/posts/summary/-/thủ-thuật-blogspot?alt=json-in-script&callback=getRandomPosts&max-results=999999" type="text/javascript"></script>
- Tuỳ chỉnh :
  • var maxEntries = 10; : dòng này để thiết lập số bài viết sẽ hiển thị
  • http://phucnguyenit.blogspot.com/ bằng URL địa chỉ blog của bạn.
  • /feeds/posts/summary/-/thủ-thuật-blogspot : thay code màu đỏ bằng nhãn bạn muốn hiển thị (lưu ý, các nhãn có kí tự khỏang trắng phải thay thế kí tự khỏang trắng bằng %20)
  • (ví dụ nếu là labe Blog Yahoo thì bạn phải đánh là  Blog%20Yahoo)
Chúc thành công!
Có thể bạn sẽ cần