Sơn tùng viêm họng show truyền hình trực tiếp bị hủy

8:26:00 PM 8:26:00 PM
Sơn tùng xin lỗi các Fan vì viêm vọng cấp không thể diễn được
Sơn tùng xin lỗi các Fan vì viêm vọng cấp không thể diễn được