Header Ads

Share template blogger tin tức PhucNguyenIT.Blogspot.com

Share template blogger tin tức miễn phí

Template blogger tin tức thủ thuật PhucNguyenit

Share template blogger tin tức PhucNguyenIT.Blogspot.com

Xin chào tất cả mọi người .! Hiện tại thì blogger phát triển quá là nhiều luôn. nhưng để lựa chọn 1 template phù hợp với chủ đề của tác giả thì không phải tìm dễ, với nữa vấn đề giao diện thì đẹp nhưng cấu trúc thì lằng nhằng, các bạn có thể down nhất nhiều template blogger miễn phí nhưng liệu làm xong bạn có seo dễ dàng được không.
Vậy hôm nay Mình xin được chia sẻ template blogger tin tức khá gọn mắt và cũng khá là chuẩn seo :)

Share template blogger tin tức , giải trí PhucNguyenIT.Blogspot.com

Template này mình cũng chỉ tìm kiếm trên mạng về và cấu hình lại cho đẹp, mình có edit tất cả các mã javascrips, css .. tất cả đều gọn nhỏ hơn giúp load nhanh hơn, đặc biệt là các bạn sẽ không phải lo lắng về chuyện các file js.css bị mất

Template blospot tin tức,giải trí cực đẹp

Tempalte của mình thì bạn có thể làm blog tin tức, giải trí, thủ thuật, kể cả là blog phim, giao diện thì bạn có thể chỉnh sửa thành màu khác, ví dụ màu đen nếu bạn làm trang phim, màu hồng.. thì bạn có thể chuyển sang blogs tin tức... còn mình vẫn thích màu trắng nhất.. dễ nhìn :))

Một số hình ảnh về Template blogspot tin tức ,giải trí PhucNguyenIT.blogspot.com

Dưới đây là một số hình ảnh full giao diện có cả data nữa nhé :)
Share template blogger tin tức PhucNguyenIT.Blogspot.com
Hình ảnh đầu trang khi có data
code Xem nhiều đã được tích hợp trong code
Share template blogger tin tức PhucNguyenIT.Blogspot.com
full màn hình trong bài viết

- Tích hợp commnet facebook và google trong blogger

Template đã tích hợp sẵn phần bình luận Facebook và google giúp các bạn có thể chia sẻ trên mạng xã hội dễ dàng

Bắt đầu nhé..

Dowload Template Blogger miễn phí

 Cài đặt và chỉnh sửa template blogger

 Chỉnh sửa menu : các bạn vào code bấm Ctrl + F tìm đoạn link  /p/giai-tri-tong-hop.html
và chỉnh sửa  bên dưới

h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>Chơi game</h1>
<li><a href='/search/label/game-online'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Game online</a></li>
<li><a href='/search/label/game-offline'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Game offline</a></li>
<li><a href='/search/label/game-facebook'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Game facebook</a></li>
<li><a href='/search/label/game-mobile'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Game mobile</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
a&#777;nh đe&#803;p</h1>
<li><a href='/search/label/ảnh-hài-vl'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
a&#777;nh ha&#768;i vl</a></li>
<li><a href='/search/label/ảnh-bìa-fb'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
a&#777;nh facebook</a></li>
<li><a href='/search/label/hình-nền-điện-thọai'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
hi&#768;nh nê&#768;n mobile</a></li>
<li><a href='/search/label/ảnh-nền-pc'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
a&#777;nh nê&#768;n pc</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Go&#769;c gia&#777;i tri&#769;</h1>
<li><a href='/search/label/sms-đẹp-và-ý-nghĩa'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
SMS Đe&#803;p </a></li>
<li><a href='/search/label/lời-hay-ý-đẹp'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Lơ&#768;i hay y&#769; đe&#803;p</a></li>
<li><a href='/search/label/những-câu-đố-hay'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Như&#771;ng câu đô&#769;</a></li>
<li><a href='/search/label/thơ-chế'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Thơ chê&#769;</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Truyê&#803;n đo&#803;c va&#768; nghe</h1>
<li><a href='/search/label/truyện-tình-yêu'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Truyê&#803;n ti&#768;nh yêu</a></li>
<li><a href='/search/label/truyện-cười'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Truyê&#803;n cươ&#768;i</a></li>
<li><a href='/search/label/truyện-tình-bạn'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Truyê&#803;n ti&#768;nh ba&#803;n</a></li>
<li><a href='/search/label/chuyện-giới-tính'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Chuyê&#803;n Giơ&#769;i ti&#769;nh  </a></li>
</div>
</ul>
</li>
<li><div class='themmau1'><a class='trigger' href='http://phucnguyenit.blogspot.com/p/tin-tuc-tong-hop.html'>Tin Tư&#769;c</a></div>
<ul class='menuul2'>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Tin giơ&#769;i Tre&#777;</h1>
<li><a href='/search/label/tin-tức-sao'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Tin tư&#769;c vê&#768; Sao</a></li>
<li><a href='/search/label/tin-xã-hội'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Tin Xa&#771; hô&#803;i</a></li>
<li><a href='/search/label/tin-đời-sống'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Tin Đơ&#768;i sô&#769;ng</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Tin Công nghê&#803;</h1>
<li><a href='/search/label/thế-giới-máy-tính'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Thê&#769; giơ&#769;i PC</a></li>
<li><a href='/search/label/thế-giới-mobile'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Thê&#769; giơ&#769;i Mobile</a></li>
<li><a href='/search/label/tin-công-nghệ-khác'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Tin kha&#769;c</a></li>
</div>
</ul>
</li>
<li><div class='themmau1'><a class='trigger' href='/p/thu-thuat-tong-hop.html'>Thu&#777; thuâ&#803;t</a></div>
<ul class='menuul3'>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/> Blogspot</h1>
<li><a href='/search/label/menu-blogspot'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Menu Blog</a></li>
<li><a href='/search/label/tạo-stiemap-blogger'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Sitemap</a></li>
<li><a href='/search/label/thủ-thuật-blogger-comment'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Comment</a></li>
<li><a href='/search/label/thủ-thuật-blogger-tổng-hợp'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Tô&#777;ng hơ&#803;p</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/> Wordpress</h1>
<li><a href='/search/label/mennu-wordpress'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Menu</a></li>
<li><a href='/search/label/tạo-sitemap-wp'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Sitemap</a></li>
<li><a href='/search/label/commnet-wordpress'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Comment</a></li>
<li><a href='/search/label/thủ-thuật-wp-tổng-hợp'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Tô&#777;ng hơ&#803;p</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/> Facebook</h1>
<li><a href='/search/label/facebook-code'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
 Facebook Code</a></li>
<li><a href='/search/label/facebook-tag'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Facebook tag</a></li>
<li><a href='/search/label/facebook-commnet'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Commnet</a></li>
<li><a href='/search/label/facebook-tổng-hợp'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/> Tô&#777;ng hơ&#803;p</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/> Thu&#777; thuâ&#803;t ++</h1>
<li><a href='/search/label/thủ-thuật-tin-học'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
 Tin ho&#803;c</a></li>
<li><a href='/search/label/thủ-thuật-phần-mềm-pc'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Phâ&#768;n mê&#768;m PC</a></li>
<li><a href='/search/label/thủ-thuậtt-game'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Thu&#777; thuâ&#803;t game</a></li>
<li><a href='/search/label/thu-thuat-di-dong'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/> Di đô&#803;ng</a></li>
</div>
</ul>
</li>
<li><div class='themmau1'><a class='trigger' href='http://phucnguyenit.blogspot.com/p/tin-tuc-tong-hop.html'>Chia se&#777;</a></div>
<ul class='menuul2'>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Blogger</h1>
<li><a href='/search/label/template-blogger-tin-tức'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template tin tư&#769;c</a></li>
<li><a href='/search/label/template-blogger-giải-trí'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template gia&#777;i tri&#769;</a></li>
<li><a href='/search/label/template-blogger-shop'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Ba&#769;n ha&#768;ng</a></li>
<li><a href='/search/label/template-blogger-game'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template game</a></li>
<li><a href='/search/label/template-blogger-du-lịch'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template du li&#803;ch</a></li>
<li><a href='/search/label/template-blogger-khác'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template kha&#769;c</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Wordpress</h1>
<li><a href='/search/label/template-wordpress-tin-tức'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template tin tư&#769;c</a></li>
<li><a href='/search/label/template-wordpress-giải-trí'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template gia&#777;i tri&#769;</a></li>
<li><a href='/search/label/template-wordpress-shop'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Ba&#769;n ha&#768;ng</a></li>
<li><a href='/search/label/template-wordpress-game'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template game</a></li>
<li><a href='/search/label/template-wordpress-du-lịch'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template du li&#803;ch</a></li>
<li><a href='/search/label/template-blogger-khac'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template kha&#769;c</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
hosting</h1>
<li><a href='/search/label/template-hosting-tin-tức'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template tin tư&#769;c</a></li>
<li><a href='/search/label/template-hosting-giải-trí'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template gia&#777;i tri&#769;</a></li>
<li><a href='/search/label/template-hosting-shop'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Ba&#769;n ha&#768;ng</a></li>
<li><a href='/search/label/template-hosting-game'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template game</a></li>
<li><a href='/search/label/template-hosting-du-lịch'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template du li&#803;ch</a></li>
<li><a href='/search/label/template-hosting-khác'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Template kha&#769;c</a></li>
</div>
</ul>
</li>
<li><div class='themmau1'><a class='trigger' href='http://phucnguyenit.blogspot.com/p/tin-tuc-tong-hop.html'>Kiê&#769;n thư&#769;c</a></div>
<ul class='menuul2'>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
SEO</h1>
<li><a href='/search/label/seo-blogger'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
SEO Blogger</a></li>
<li><a href='/search/label/seo-wordpress'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
SEO Wordpress&#769;</a></li>
<li><a href='/search/label/seo-website'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
SEO Website</a></li>
<li><a href='/search/label/seo-you-tu-be'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
SEO youtube</a></li>
<li><a href='/search/label/template-blogger-du-lịch'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
SEO tô&#777;ng hơ&#803;p</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Kiê&#769;m tiê&#768;n</h1>
<li><a href='/search/label/kiếm-tiền-adsense'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
adsense</a></li>
<li><a href='/search/label/kiếm-tiền-you-tu-be'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
youtube&#769;</a></li>
<li><a href='/search/label/kiếm-tiền-8share'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
8share</a></li>
<li><a href='/search/label/kiếm-tiền-adf.ly'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Adf.ly</a></li>
<li><a href='/search/label/kiếm-tiền-khác'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
kha&#769;c</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Dowload</h1>
<li><a href='/search/label/down-phần-mềm-pc'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Phâ&#768;n mê&#768;m pc</a></li>
<li><a href='/search/label/down-phần-mềm-mb'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Phâ&#768;n mê&#768;m MB</a></li>
<li><a href='/search/label/down-tài-liệu-seo'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Ta&#768;i liê&#803;u seo</a></li>
<li><a href='/search/label/down-phim'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Down phim</a></li>
<li><a href='/search/label/down-nhạc'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Down nha&#803;c</a></li>
<li><a href='/search/label/down-game-online'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Down Game </a></li>
</div>
</ul>
</li>
<li><div class='themmau1'><a class='trigger' href='http://phucnguyenit.blogspot.com/p/tin-tuc-tong-hop.html'>toots</a></div>
<ul class='menuul2'>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Facebook</h1>
<li><a href='/search/label/post-groups'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Post Groups</a></li>
<li><a href='/search/label/tag-comment'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Tag commnet</a></li>
<li><a href='/search/label/like-fanpage'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Like Fanpage</a></li>
<li><a href='/search/label/like-photo'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Like Photo</a></li>
<li><a href='/search/label/like-statub'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Like Statub</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Google</h1>
<li><a href='/search/label/web-master-tools'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Webmastertools</a></li>
<li><a href='/search/label/google-anytics'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Goolge anytics</a></li>
<li><a href='/search/label/google-adwords'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Google Adwords</a></li>
<li><a href='/search/label/google-engine'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Google Engine</a></li>
<li><a href='/search/label/google-khác'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
kha&#769;c</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Design</h1>
<li><a href='https://8f99eab483de67c230b8df5996af6b11f3c9da47.googledrive.com/host/0B4DGSbbFJaMuX1M2S1NNSXpoMlk'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
La&#768;m đe&#803;p css</a></li>
<li><a href='http://www.css3maker.com/'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Ta&#803;o css3 auto</a></li>
<li><a href='http://phucnguyenit.blogspot.com/2014/11/huong-dan-su-dung-google-code-lam-file-luu-tru-hosting-blogger.html'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Google code</a></li>
<li><a href='/search/label/mã-hóa-code'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Ma&#771; ho&#769;a code</a></li>
<li><a href='http://iphone4simulator.com/'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Test giao diê&#803;n</a></li>
</div>
</ul>
</li>
<li><div class='themmau1'><a class='trigger' href='http://phucnguyenit.blogspot.com/p/dich-vu.html'>Di&#803;ch vu&#803;</a></div>
<ul class='menuul2'>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Facebook</h1>
<li><a href='http://phucnguyenit.blogspot.com/2014/12/dich-vu-like-fanapge-facebook-gia-re.html'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Like Fanpage</a></li>
<li><a href='http://phucnguyenit.blogspot.com/2014/12/phan-mem-post-groups-and-friend-facebook.html'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Apps Spam</a></li>
<li><a href='http://phucnguyenit.blogspot.com/2014/12/tang-nguoi-theo-doi-facebook.html'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Tăng Subcrie</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Thiê&#769;t kê&#769;</h1>
<li><a href='http://phucnguyenit.blogspot.com/2014/12/thiet-ke-website.html'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Thiê&#769;t kê&#769; Website</a></li>
<li><a href='http://phucnguyenit.blogspot.com/2014/12/thiet-ke-blogspot.html'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Blogspot</a></li>
<li><a href='http://phucnguyenit.blogspot.com/2014/12/lam-website-tang-gau.html'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
website nga&#768;y lê&#771;</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Quang ca&#769;o</h1>
<li><a href='http://phucnguyenit.blogspot.com/2014/12/mua-banner.html'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Mua banner</a></li>
<li><a href='http://phucnguyenit.blogspot.com/2014/12/quang-cao-bai-viet.html'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Qc ba&#768;i viê&#769;t</a></li>
<li><a href='http://phucnguyenit.blogspot.com/p/cong-tac-vien-cho-phucnguyenit.html'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Cô&#803;ng ta&#769;c viên</a></li>
</div>
</ul>
</li>
<li><div class='themmau1'><a class='trigger' href='http://phucnguyenit.blogspot.com/p/tin-tuc-tong-hop.html'>About</a></div>
<ul class='menuul2'>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Giơ&#769;i thiê&#803;u</h1>
<li><a href='http://phucnguyenit.blogspot.com/p/gioi-thieu.html'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
ADMIN</a></li>
<li><a href='http://phucnguyenit.blogspot.com/p/lien-he.html'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Liên hê&#803;</a></li>
</div>
<div class='menuaddgon-phucnguyenit'>
<h1><img src='http://chimco9x.wap.sh/images/hot_1.gif'/>
Sơ đô&#768; Website</h1>
<li><a href='http://phucnguyenit.blogspot.com/p/so-do-trang.html'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Sitemap</a></li>
<li><a href='http://phucnguyenit.blogspot.com/p/lien-he.html'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-RWr4q_qh0Gw/U--ym_B9TPI/AAAAAAAAJ_U/sOhRFXOuhiM/s0/new.gif'/>
Liên hê&#803;</a></li>

Lưu ý : màu  đỏ mận là các label các bạn thay bằng các nhãn của các bạn
             màu  xanh là tiêu đề H1 của các bạn ví dụ mục chơi game

Chỉnh sửa link mạng xã hội trong template blogger

Các bạn tìm mở edit html và tìm trong code đoạn mã bằng cách nhấn Phím Ctrl + F rồi tìm
và chỉnh sửa  code

<span class='label'>Follow us</span>
<div class='form'>
  <a class='ico ico01' href='https://www.facebook.com/blogsPhucNguyen' rel='nofollow' target='_blank' title='Facebook'>Fanpage Facebook </a>
<a class='ico ico02' href='https://plus.google.com/u/0/+NguyễnVănPhúcIT' rel='nofollow' target='_blank' title='Google'>Google</a>
  <a class='ico ico03' href='https://www.youtube.com/user/PhucHipISEO/' rel='nofollow' target='_blank' title='yotube'>Youtube</a>

Lưu ý : chỉnh sửa các link trên thành link của bạn

Chúc các bạn thành công .!. 
Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi về địa chỉ : PhucNguyeniseo@gmail.com
Hoặc có thể commnet ngay bên dưới mình sẽ trả lời

template blogger, share template blogspot,template blogger free,template blogspot miễn phí,template giải trí,template blogger giải trí, kho giao diện blogger miễn phí

template blogger, share template blogspot,template blogger free,template blogspot miễn phí,template giải trí,template blogger giải trí, kho giao diện blogger miễn phí

template blogger, share template blogspot,template blogger free,template blogspot miễn phí,template giải trí,template blogger giải trí, kho giao diện blogger miễn phí
Post a Comment
Powered by Blogger.