làm thế nào để tạo được khung đăng nhập và đăng ký trên blogger

8:20:00 PM 8:20:00 PM
PhucNguyenIT  xin chào tất cả mọi người, hôm nay blogs PhucNguyenIT sẽ hướng dẫn mọi người một hướng dẫn về làm thế nào để tạo ra một cửa sổ Login / Register Form Panel trên Blogspot với jQuery. Đăng nhập và đăng ký thường được sử dụng trên một blog hoặc trang web diễn đàn có nhiều thành viên. Ví dụ về các hình thức đăng nhập / đăng ký này có thể được tìm thấy nếu bạn đăng nhập vào Blogger, Facebook, Twitter hoặc các trang web cung cấp dịch vụ cộng đồng mạng. Ví dụ, bạn bè của tôi có thể nhìn thấy trong hình dưới đây, 
làm thế nào để tạo được khung đăng nhập và đăng ký trên blogger
làm thế nào để tạo được khung đăng nhập và đăng ký trên blogger


làm thế nào để tạo ra một cửa sổ Login / Register Form Panel trên Blogspot với jQuery

 Các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Đầu tiên, bạn phải đăng nhập vào blogger .
 2. Sau đó nhấp vào Thiết kế ( mẫu)
 3. Sau đó nhấp vào Edit Html
 4. Đừng quên kiểm tra Expand Widget Templates (hãy lưu 1 bản mẫu để dự phòng)
 5. Sau đó tìm  mã sau </ head>
Tiếp theo đặt đoạn code Javascript bên dưới trên </ head>

  1. <script src='<span style="color: #990000;">http://web-kreation.com/demos/Sliding_login_panel_jquery/js/jquery-1.3.2.min.js</span>'  type='text/javascript'/><script style='display:none'  type='text/javascript'>$(document).ready(function() {  
  2.   
  3. // Expand Panel  
  4. $(&quot;#open&quot;).click(function(){  
  5. $(&quot;div#panel&quot;).slideDown(&quot;slow&quot;);  
  6. });  
  7.   
  8. // Collapse Panel  
  9. $(&quot;#close&quot;).click(function(){  
  10. $(&quot;div#panel&quot;).slideUp(&quot;slow&quot;);  
  11. });  
  12.   
  13. // Switch buttons from &quot;Log In | Register&quot; to  &quot;Close Panel&quot; on click  
  14. $(&quot;#toggle a&quot;).click(function () {  
  15. $(&quot;#toggle a&quot;).toggle();  
  16. });  
  17.   
  18. });  
  19. </script> 
 1. sau đó bạn tìm trong code đoạn thẻ ]]> </ b: skin> , Sau đó bạn dán đoạn code CSS bên dưới vào trước thẻ
  ]]> </ b: skin>
/***** clearfix *****/
.clear {clear: both;height: 0;line-height: 0;}
.clearfix:after {content: ".";display: block;height: 0;clear: both;visibility: hidden;}
.clearfix {display: inline-block;}
/* Hides from IE-mac \*/
* html .clearfix {height: 1%;}
.clearfix {display: block;}
/* End hide from IE-mac */
.clearfix {height: 1%;}
.clearfix {display: block;}

/* Panel Tab/button */
.tab {
background: url(http://web-kreation.com/demos/Sliding_login_panel_jquery/images/tab_b.png) repeat-x 0 0;
height: 42px;
position: relative;
top: 0;
z-index: 999;
}

.tab ul.login {
display: block;
position: relative;
float: right;
clear: right;
height: 42px;
width: auto;
font-weight: bold;
line-height: 42px;
margin: 0;
right: 150px;
color: white;
font-size: 80%;
text-align: center;
}

.tab ul.login li.left {
background: url(http://web-kreation.com/demos/Sliding_login_panel_jquery/images/tab_l.png) no-repeat left 0;
height: 42px;
width: 30px;
padding: 0;
margin: 0;
display: block;
float: left;
}

.tab ul.login li.right {
background: url(http://web-kreation.com/demos/Sliding_login_panel_jquery/images/tab_r.png) no-repeat left 0;
height: 42px;
width: 30px;
padding: 0;
margin: 0;
display: block;
float: left;
}

.tab ul.login li {
text-align: left;
padding: 0 6px;
display: block;
float: left;
height: 42px;
background: url(http://web-kreation.com/demos/Sliding_login_panel_jquery/images/tab_m.png) repeat-x 0 0;
}

.tab ul.login li a {
color: #15ADFF;
}

.tab ul.login li a:hover {
color: white;
}

.tab .sep {color:#414141}

.tab a.open, .tab a.close {
height: 20px;
line-height: 20px !important;
padding-left: 30px !important;
cursor: pointer;
display: block;
width: 100px;
position: relative;
top: 11px;
}

.tab a.open {background: url(http://web-kreation.com/demos/Sliding_login_panel_jquery/images/bt_open.png) no-repeat left 0;}
.tab a.close {background: url(http://web-kreation.com/demos/Sliding_login_panel_jquery/images/bt_close.png) no-repeat left 0;}
.tab a:hover.open {background: url(http://web-kreation.com/demos/Sliding_login_panel_jquery/images/bt_open.png) no-repeat left -19px;}
.tab a:hover.close {background: url(http://web-kreation.com/demos/Sliding_login_panel_jquery/css/../images/bt_close.png) no-repeat left -19px;}

/* sliding panel */
#toppanel {
position: absolute;
top: 0;
width: 100%;
z-index: 999;
text-align: center;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

#panel {
width: 100%;
height: 270px;
color: #999999;
background: #272727;
overflow: hidden;
position: relative;
z-index: 3;
display: none;
}

#panel h1 {
font-size: 1.6em;
padding: 5px 0 10px;
margin: 0;
color: white;
}

#panel h2{
font-size: 1.2em;
padding: 10px 0 5px;
margin: 0;
color: white;
}

#panel p {
margin: 5px 0;
padding: 0;
}

#panel a {
text-decoration: none;
color: #15ADFF;
}

#panel a:hover {
color: white;
}

#panel a-lost-pwd {
display: block;
float: left;
}

#panel .content {
width: 960px;
margin: 0 auto;
padding-top: 15px;
text-align: left;
font-size: 0.85em;
}

#panel .content .left {
width: 280px;
float: left;
padding: 0 15px;
border-left: 1px solid #333;
}

#panel .content .right {
border-right: 1px solid #333;
}

#panel .content form {
margin: 0 0 10px 0;
}

#panel .content label {
float: left;
padding-top: 8px;
clear: both;
width: 280px;
display: block;
}

#panel .content input.field {
border: 1px #1A1A1A solid;
background: #414141;
margin-right: 5px;
margin-top: 4px;
width: 200px;
color: white;
height: 16px;
}

#panel .content input:focus.field {
background: #545454;
}

/* BUTTONS */
/* Login and Register buttons */
#panel .content input.bt_login,
#panel .content input.bt_register {
display: block;
float: left;
clear: left;
height: 24px;
text-align: center;
cursor: pointer;
border: none;
font-weight: bold;
margin: 10px 0;
}

#panel .content input.bt_login {
width: 74px;
background: transparent url(http://web-kreation.com/demos/Sliding_login_panel_jquery/images/bt_login.png) no-repeat 0 0;
}

#panel .content input.bt_register {
width: 94px;
color: white;
background: transparent url(http://web-kreation.com/demos/Sliding_login_panel_jquery/images/bt_register.png) no-repeat 0 0;
}

#panel .lost-pwd {
display: block;
float:left;
clear: right;
padding: 15px 5px 0;
font-size: 0.95em;
text-decoration: underline;
}
Sau khi tất cả mọi thứ mà bạn đã nhập vào, các bước tiếp theo là tìm mã </ body> và đặt đoạn mã sau đây bên trên  
</ body>:
<!-- Login -->
<div id='toppanel'>
<div id='panel'>
<div class='content clearfix'>
<div class='left'>
<h1>Chào mừng bạn đến với Blog PhucNguyenIT</h1>
<h2>Tạo cửa sổ Login Với JQuery</h2>
<p class='grey'>Bên cạnh đó, đây là một ví dụ trượt Login sử dụng JQuery. Đăng nhập Form Ngoài ra chỉ dụ và không thể được sử dụng như một Login Form FB, Vì Blog này là mở cửa cho công chúng mà không cần phải đăng ký làm thành viên</p>
<h2>Tutorial Blog</h2>
<p class='grey'>Untuk membuatnya Silahkan : <a href='http://creatingwebsite-maskolis.blogspot.com/2011/02/membuat-sliding-loginregister-form.html' title='Download'>Pencet Sini</a></p>
</div>

<div class='left'>
<form action='#' class='clearfix' method='post'>
<h1 class='padlock'>Member Login</h1>
<label class='grey' for='log'>Username:</label>
<input class='field' id='log' name='log' size='23' type='text' value=''/>
<label class='grey' for='pwd'>Password:</label>
<input class='field' id='pwd' name='pwd' size='23' type='password'/>
<label><input checked='checked' id='rememberme' name='rememberme' type='checkbox' value='forever'/> Remember me</label>
<div class='clear'/>
<input class='bt_login' name='submit' type='submit' value='Login'/>
<a class='lost-pwd' href='#'>Lost your password?</a>

</form>
</div>
<div class='left right'>
<form action='#' method='post'>
<h1>Not a member yet? Sign Up!</h1>
<label class='grey' for='signup'>Username:</label>
<input class='field' id='signup' name='signup' size='23' type='text' value=''/>
<label class='grey' for='email'>Email:</label>
<input class='field' id='email' name='email' size='23' type='text'/>
<label>A password will be e-mailed to you.</label>
<input class='bt_register' name='submit' type='submit' value='Register'/>
</form>
</div>

</div>
</div>
<!-- /login -->
<!-- The tab on top -->
<div class='tab'>
<ul class='login'>
<li class='left'/>
<li>Xin chào Tất cả mọi người</li>
<li class='sep'>|</li>
<li id='toggle'>
<a class='open' href='#' id='open'>Đăng nhập | Đăng</a>
<a class='close' href='#' id='close' style='display: none;'>Tutup Panel</a>
</li>

<li class='right'/>
</ul>
</div>
<!-- / top -->
</div>
<!-- panel -->
Trong đoạn mã trên, đối với văn bản màu vàng có thể được thay đổi với các văn bản mà bạn muốn, cũng như g màu đỏ  , bạn có thể thay đổi Đăng ký và đăng ký cho ví dụ. Sau đó nhấn Save Template bạn và xem kết quả.

tạo ra cửa sổ đăng nhập / đăng ký trên blogger

Thành công rồi đó ! các bạn save lại và xem thành quả nhé..
Hãy share nếu tin có ích với bạn và commnet bên dưới nếu bạn chưa rõ