Header Ads

Hướng dẫn chèn game Flash vào Blogger

Xin chào các bạn.. hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề là sao để chèn được 1 code game Flash vào Blogger hay website của bạn.
Như Chúng ta đã biết có khá nhiều các Website lớn cung cấp game Flash trực tuyến và có cho chúng ta mã ''embed'' nghĩa là họ có cho chúng ta code để thêm vào blog hay website thông qua đoạn code họ cung cấp, nhưng nó không khả dụng vì thế chúng ta phải thay đổi một chút thì nó mới hiển thị ở blogs hay website của các bạn được
hôm nay PhucNguyenIT Blogs sẽ hướng dẫn các bạn chi tiêt cách chèn code vào blogger hay website
Hướng dẫn chèn game Flash vào Blogger


Cách chèn Game Flash vào Blogger

Trước tiên bạn tham khảo 1 số Website nguồn để lấy game:
          http://www.freegamesforyourwebsite.com/
          http://www.addictinggames.com/gotd/games_for_your_site.html 
          http://www.miniclip.com/games/en/webmaster-games.php
- Để đưa game vào bài viết, chúng ta soạn thảo ở chế độ HTML:
Hướng dẫn chèn game Flash vào Blogger
Hướng dẫn chèn game Flash vào Blogger
sau đó dán code tương ứng
<embed src="http://game.24h.com.vn/upload/2014/2014-1/game/2014-02-08/Game_FlappyBird.swf" width="400" height="555" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" menu="false" wmode="transparent"></embed>
Trong đó:
http://game.24h.com.vn/upload/2014/2014-1/game/2014-02-08/Game_FlappyBird.swf : là link Flash của game.
- 400 x 555: Chiều rộng và chiều cao tương ứng của game.
Demo: Thi chim ai khỏe nhé :D

Post a Comment
Powered by Blogger.