Header Ads

"Ad Conversion Pixel" cho site thương mại điện tử


Bạn đang có một website thương mại điện tử và đang phải đấu tranh với vị trí trên thương trường với việc thu hút traffic cao phải không?
Tôi chắc chắn một điều rằng bạn đang cố gắng quảng cáo site của mình trên facebook và điều đó đạt kết quả không như mong muốn. Bài viết này sẽ giúp bạn về thủ thuật tạo quảng cáo trên facebook để thu hút traffic.

Chỉ tạo quảng cáo Facebook sẽ không đem lại cho bạn kết quả thành công trên thương trường. 
Trong những site thương mại điện tử, người quảng cáo luôn mong muốn khách hàng sẽ quay lại để mua những sản phẩm của họ. Nếu có hệ thống theo dõi trên site của bạn thì kết quả sẽ cho bạn thông tin đầy đủ về những lượt clicks, conversions, registrations,....


Facebook có đầy đủ những tính năng đó và hệ thống giám sát sẽ giúp bạn. "Ad Conversion Pixel", một cụm từ khá khó hiểu và tôi sẽ giúp bạn hiểu từng bước.
Conversion là một hành động người dùng thao tác trên site của bạn như là checking, registering....
Bất kỳ hành động nào của họ trên website của bạn thì được gọi là conversion. Khi sở hữu một website thương mại điện tử, bạn cần biết những gì họ đã làm trên site của bạn. Để làm điều này, có một hệ thống giám sát được gọi là "Conversion Tracking". Hệ thống theo dõi này xác định lợi nhuận đầu tư trên Facebook ads, và thông báo cho bạn biết quảng cáo có dẫn khách hàng tới website của bạn hay không. Và để theo dõi, phải sử dụng một đoạn code trên website của bạn, được gọi là "Conversion Tracking Pixel" or "Conversion Pixel".
 Nếu bạn sử dụng Google Chrome, điều đó rất tốt cho việc sử dụng Ad Conversion Pixel, bạn cần sử  dụng plugin chỉ có sẵn trên Chrome. Plugin được gọi là  "Power Editor" có chức năng thiết lập, chỉnh sửa, quản lý quảng cáo và tối ưu hóa chúng.
"Ad Conversion Pixel" sẽ thông báo thông tin cần thiết đến cho bạn. Khi đó bạn có thể lên kế hoạch cho những chiến dịch quảng cáo tiếp theo để đạt kết quả tốt hơn cho quảng cáo của bạn.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Post a Comment
Powered by Blogger.