Cách nhúng facebook posts vào blog hoặc website

1:09:00 AM 1:09:00 AM

Cách nhúng facebook posts vào blog hoặc website

Cách nhúng facebook posts vào blog hoặc website

Bạn có thể nhúng bất kỳ bài viết nào được post công khai trên facebook lên một website hay blog. Những bài nhúng sẽ gồm các dạng như videos và hình ảnh cũng như là số lượng like, comment và share. Nó có thể like và share ngay trên trang mà bạn đã nhúng nội dung từ facebook.

Chúng ta có thể làm như sau:

1. kiểm tra xem bài viết đó trên facebook có ở trạng thái public hay không nhé. Vì chỉ có bài public mới có thể có chức năng nhúng.

2. Di chuột tới biểu tượng hình nhữ "v" nằm bên góc phải của bài post (Status), click vào đó sẽ xuất hiện một bảng chọn, chọn Embed post.
3. Bạn sẽ nhìn thấy một hộp thoại chứa code cần nhúng.
4. Bạn có thể đặt chiều cao chiều rộng ngay trên Width(px)........
5. Nhúng vào nơi bạn cần nhúng.

Demo:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN