Tổng hợp các loại code poup mở nhiều tab khi click vào 1 vị trí bất kỳ trên blogger

1:31:00 AM 1:31:00 AM

Tổng hợp các loại code poup mở nhiều tab khi click vào 1 vị trí bất kỳ trên blogger 

3 Loại code dạng poup mở nhiều tab khi click chuột vào bất cứ vị trí trên website ,blogs
Thường thì các blogs, website lớn bạn sẽ thấy 1 điều hiển nhiên là tất cả site của họ hầu hết đều mở poup ra rất nhiều tab sang tab khác, mục đích thì nhiều : '' quảng cáo, kiếm vew..'' trung quy là ''kiếm sống''
Thì đoạn code sau đây PhucNguyenIT sẽ hướng dẫn mọi người các add code thực hiện mở nhiều tab khi khách click vào 1 vị tri bất kỳ trên website,

Bắt đầu:

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần mẫu  (Tempalte)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Bạn tìm đến thẻ <body> và thay nó thành 1 trong 2 đoạn Script sau

A. Javascript xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột

<body onclick='open_popup()'>

<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
function open_popup() {
window.open("http://phucnguyenit.blogspot.com/")
window.open("http://phucnguyenit.blogspot.com/")
window.open("http://phucnguyenit.blogspot.com/")
}
/* ]]> */
</script>
- Trong đó thay các trang màu đỏ thành các trang bạn muốn.
Để thêm một cửa sổ Popup bạn thêm đoạn code sau:
window.open("hhttp://phucnguyenit.blogspot.com/")

B. Javascript xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên.

Cái nàu gần giống bài: Tạo popup chỉ xuất hiện một lần duy nhất cho blog nhưng cách làm và code khác nhau hoàn toàn.
<body onclick="vtlai_popup();">

/* <![CDATA[ */
<script language="javascript"> var phucnguyenit=0;
var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i");
function SVIT_ADS_GetCookie(Name){ if (document.cookie.match(re))
function SVIT_ADS_SetCookie(name, value, days){
return decodeURIComponent(document.cookie.match(re)[0].split("=")[1]); return "" } if (typeof days!="undefined"){
document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value)+"; expires="+expireDate.toGMTString()
var expireDate = new Date() var expstring=expireDate.setDate(expireDate.getDate()+days) }
var cookie_popup_ads = SVIT_ADS_GetCookie('phucnguyenit_popup_ads');
else document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value); } function vtlai_popup() { if (cookie_popup_ads=='') { if(phucnguyenit==0) {
var urllist = ['http://phucnguyenit.blogspot.com/',
phucnguyenit=1; var Time_expires = 24 * 3600 * 1000;
SVIT_ADS_SetCookie('phucnguyenit_popup_ads','true',Time_expires);
'http://phucnguyenit.blogspot.com/','http://phucnguyenit.blogspot.com/'];
var url = urllist[Math.floor(Math.random() * urllist.length)];
var params = 'width=' + '300';
params += ', top=0,left=0,scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1';
params += ', height=' + '300';
var pop_ads_open = window.open(url, 'phucnguyenit_ads_pop', params);
} } } /* ]]> */
</script>
Đối với đoạn script này thì cửa sổ Popup chỉ mở ra khi bạn click chuột lần đầu tiên khi truy cập một blog, các thao tác click về sau cửa sổ popup sẽ khi còn xuất hiện như script đầu tiên, script đầu tiên chỉ cần bạn click là nó xuất hiện tab mới tần suất xuất hiện cao hơn script này. Hơn nữa script này sẽ lấy ngẫu nhiên trang web/blog trong urllist để xuất hiện.

5. save template lại là xong.

»  Cách khác: Không dùng scripts.

Mở nhiều liên kết trong tab mới. Các này không xuất hiện các Popup mà trình duyệt sẽ tự động mở ra các tab mới để quảng cáo. Với cách này khi trình duyệt tắt script các tab mới vẫn được hiển thị.
1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần mẫu (template)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Tìm đoạn code sau:

<a expr:href='data:post.url'>
- Thay toàn bộ đoạn code trên bằng đoạn code sau (tùy từng Template mà có số lần thay ít hay nhiều thường thì 3 lần thay):
<a expr:href='data:post.url' onclick='window.open("http://phucnguyenit.blogspot.com/"); window.open("URL 1"); window.open("URL 2"); window.open("URL 3")'> 
5. Lưu mẫu lại và xem kết quả nha.