thêm nút sửa nhanh bài viết trong blogger

1:29:00 AM 1:29:00 AM

Thêm nút sửa nhanh bài viết trong blogger

Thời gian để thời gian internet thay đổi xu hướng của nó và như vậy là bài viết Blogger cũ của bạn, nhưng bạn nhận ra nó khi mọi người ping bạn về nó qua email hoặc phương tiện truyền thông xã hội. Điều gì nếu bạn cần phải chỉnh sửa bài viết Blogger của bạn, sau đó bạn phải làm theo các bước thói quen bình thường bằng cách vào bảng điều khiển Blogger, tìm kiếm các bài viết từ tiêu đề của nó và sau đó chỉnh sửa nó. Điều này sẽ rõ ràng là một tỷ lệ phần trăm của thời gian nếu bạn có những gì 100 bài viết để chỉnh sửa, nhưng bạn có thể tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách thêm vào một liên kết nút Edit nhanh trong mỗi trang bài. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để thêm một nút Quick chỉnh sửa trong bài viết Blogger.

Điều đầu tiên bạn cần làm là đăng nhập vào tài khoản Blogger của bạn. Bây giờ từ Blogger Bảng điều khiển, đi đến Template >> Edit HTML. Trong mẫu mã, tìm kiếm  <b:includable id='comments' var='post'>  tag và ngay dưới nó dán dòng mã sau đây. (Mã này sẽ tạo ra một nút chỉnh sửa nhanh chóng cho blogger, nếu bạn muốn, bạn có thể thay đổi các biểu tượng bằng cách thay thế các URL hình ảnh sau đâyhttp://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif với bất kỳ khác).
<b:includable id='postQuickEdit' var='post'>
  <b:if cond='data:post.editUrl'>
    <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:post.adminClass'>
      <a expr:href='data:post.editUrl' expr:title='data:top.editPostMsg'>
        <img alt='' class='icon-action' height='18' src='http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/>
      </a>
    </span>
  </b:if>
</b:includable>
Sau khi thêm đoạn mã trên, tìm kiếm <data: post.body /> và ngay dưới nó dán đoạn mã sau đó sẽ hiển thị một nút chỉnh sửa nhanh chóng vào cuối bài viết của mình. Trong ngắn hạn, các mã đầu tiên sẽ tạo ra một nút chỉnh sửa nhanh chóng và điều thứ hai sẽ hiển thị nó trong bài viết của mình. (Hãy nhớ rằng: Có 2 đến 3 thẻ <dữ liệu post.body /> trong từng mẫu, vì vậy hãy chắc chắn để thêm mã sau mỗi thẻ).
<b:include data='post' name='postQuickEdit'/>

Lưu ý: Nếu bạn không thể tìm thấy các  <data: post.body />  thẻ, sau đó dán đoạn mã trên dưới   <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>  vì mỗi mẫu có dòng khác nhau các mã. Xin chúc mừng: Sau khi mọi thứ được thực hiện, lưu mẫu bằng cách nhấn nút "Save Template".Tuyệt vời, bạn đã thêm thành công một nút chỉnh sửa nhanh chóng trong bài viết blogger.Bây giờ kiểm tra trang web của bạn để xem nếu tất cả mọi thứ đang làm việc theo kế hoạch.Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này có thể giúp bạn trong việc tìm hiểu làm thế nào để thêm một nút chỉnh sửa nhanh chóng trong bài viết blogger. Hãy nhớ rằng chỉ quản trị sẽ có thể nhìn thấy nút này vì vậy bạn nên đăng nhập vào tài khoản blogger của bạn để thực hiện chỉnh sửa. Nếu bạn đang sử dụng nó, sau đó cảm thấy tự do để chia sẻ ý kiến của bạn trong các ý kiến dưới đây. Đây là một khách đăng bài của Syed Ahsan Ali của EasyEarningMethods.com .