Share Template giống zing mp3 Full code và data

2:31:00 AM 2:31:00 AM
Xin chào các bạn..
Nhiều bạn hỏi  template mp3.zing.vn vậy hôm nay mình quyết định share cho anh em template giống zing đến 90%,
Template Free giống zing đến 90%. các bạn dowwn về và sử lý nốt 10% còn lại để hoàn chỉnh nhé
Template Free giống zing mình share ở đây full code + Data
Xem hình ảnh bên dưới nhé

Share template mp3.zing.vn

Share Template giống zing mp3 Full code và data
Share Template giống zing mp3 Full code và data
Demo template zing
Demo template zing
Share Template giống zing mp3 Full code và data
tổng thể template
DEMO           DOWNLOAD
Hướng dẫn: 


Vào Bố Cục: Chọn HTML/Javascript rồi coppy mã này vào nhé.


<script type='text/javascript'>
var numposts2 = 6;
</script> 
<script>document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/  Nhãn của bạn ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=recentalbum\"><\/script>");</script> 
 Các đăng bài:
<h1> Lời bài Hát </h1>
<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">

<a href=" JPG-Avatar " imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">

<img border="0" src=" JPG-Avatar " /></a></div><br />

[m] Link Nhac [/m]
 Thay đổi dòng mầu đỏ.