SEO hosting là gì? ảnh hưởng đến SEO như thế nào?

6:53:00 AM 6:53:00 AM
Web hosting có ảnh hưởng đến SEO? và nếu có thì bạn nên biết rõ về nó.
Hosting là nơi lưu trữ dữ liệu website của bạn. Có nghĩa là 1 công ty đang lưu trữ trang web của bạn và nó có ảnh hưởng đến nỗ lực SEO của bạn ở 1 số trường hợp. Một nhà cung cấp hosting tốt có thể giúp bạn đạt được mục tiêu SEO của bạn nhanh hơn, trong khi 1 nhà cung cấp hosting xấu có thể cản trở những nỗ lực của bạn.
SEO hosting là gì? ảnh hưởng đến SEO như thế nào?
chi tiết