Header Ads

Làm thế nào để bạn có thể biết địa chỉ IP của khách khi truy cập vào blog của bạn

Làm thế nào để bạn có thể biết địa chỉ IP của khách khi truy cập vào blog của bạn
Làm thế nào để bạn có thể biết địa chỉ IP của khách khi truy cập vào blog của bạn
Bạn đang tìm kiếm để hiển thị địa chỉ IP của người dùng của bạn trong blog Blogger của bạn?Có rất nhiều lý do tại sao một người muốn hiển thị địa chỉ IP của người sử dụng của mình trong đó bao gồm các biện pháp an ninh là tốt. Gần đây, một trong những người sử dụng của chúng tôi yêu cầu chúng tôi Làm thế nào để hiển thị địa chỉ IP của người dùng trong Blogger.Hiển thị địa chỉ IP trên trang web của bạn thực sự là một cách lý tưởng để thông báo truy cập của bạn về giao thức internet của họ (IP). Hôm nay trong bài viết này, PhucNguyenIT sẽ chỉ cho bạn Làm thế nào để hiển thị địa chỉ IP của người dùng của bạn trong Blogger.
Bước đầu vào  Layout >> Thêm một Gadget >> Thêm HTML / JavaScript  . Điều này sẽ hiển thị địa chỉ IP của người sử dụng cùng với hệ điều hành, địa điểm và chi tiết trình duyệt của họ.
các bạn thêm đoạn code sau vào HTML/JavaScrip
<img src="http://widget.addgadgets.com/ipaddress/" alt="Weather Widget">

Tuy nhiên, tiện ích này không lưu trữ các thông tin của khách truy cập và thông tin hiển thị là tạm thời vì nó thay đổi theo các du khách khác nhau. Chúng tôi hy vọng bài viết này có thể giúp bạn trong học tập như thế nào để hiển thị địa chỉ IP của người dùng của bạn trong blogger. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc câu hỏi cảm thấy tự do để lại bình luận của bạn dưới đây. Nếu bạn muốn chặn địa chỉ IP của người dùng của bạn trong blogger sau đó kiểm tra hướng dẫn này ở đây . Nếu bạn thích hướng dẫn này sau đó xin vui lòng chia sẻ với bạn bè của bạn trên Facebook, twitter hoặc Google+


Post a Comment
Powered by Blogger.