Header Ads

hướng dẫn thêm 1 đoạn code chứa file mp3 vào blogger

hướng dẫn thêm 1 đoạn code chứa file mp3 vào blogger

- Thêm htm4 MP3 Player cho blogspot.

 Trong quá khứ, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách bạn có thể thêm flash máy nghe nhạc MP3 trong Blog Blogger của bạn 
 nhưng kể từ khi các trình duyệt khác nhau có cấu hình khác nhau.Vì vậy, hầu hết các trình duyệt không hỗ trợ flash, và điều này gây ra một số nhức đầu hùng mạnh đặc biệt là khi bạn đang chạy một trang web hoàn toàn dựa trên âm nhạc. Gần đây, một trong những độc giả hỏi chúng ta rằng thế nào để Thêm HTML5 Music Player với danh sách chơi trong Blogger? Máy nghe nhạc được cân nhắc như là nguồn chính của thu hút đối với một số người dùng thông thường. Vì vậy, hôm nay trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để thêm HTML5 Music Player với danh sách chơi trong Blogger.
hướng dẫn thêm 1 đoạn code chứa file mp3 vào blogger
Cài đặt HTML5 Music Player trong Blogger:
Điều đầu tiên bạn nên làm là để đăng nhập vào Blogger Bảng điều khiển của bạn thông qua tài khoản Google của bạn. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, từ danh sách các blog của bạn, hãy chọn diễn đàn mà bạn muốn cài đặt HTML5 Music Player. Bây giờ đi đến Template >> Edit HTML và tìm kiếm kết thúc </ head> Tag. Sau khi tìm thấy thẻ, chỉ cần ở trên nó dán đoạn mã sau.
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400' rel='stylesheet' type='text/css'/>

<link href="https://googledrive.com/host/0B0WJjcJEFNziLXFVNjE1Mms2VkU" rel="stylesheet"></link>

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.1/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.10.3/jquery-ui.min.js"></script>

<script src="https://googledrive.com/host/0B0WJjcJEFNziYXRYUFZEVkRNaTA" type="text/javascript"></script>

Sau khi toàn bộ điều được thực hiện, đó là thời gian để lưu mẫu của bạn. Chỉ cần nhấn nút "Save Template" nằm ở góc trên bên phải của màn hình của bạn. Bây giờ chuyển sang bước tiếp theo trước.

Thêm HTML 5 Music Player trong Blogger:
Điều tiếp theo là thêm máy nghe nhạc HTML5 hoặc trong sidebar của bạn hoặc vào trang / bài viết cụ thể trên trang web của bạn. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của bạn, cho dù bạn muốn nó vào sidebar, bài viết, trang web của bạn hoặc bất cứ nơi nào khác. Nó sẽ làm việc hoàn toàn tốt ở khắp mọi nơi. Thực hiện theo các hướng dẫn sau đây đúng. Tới Blogger >> Layout >> Thêm một Gadget >> Thêm HTML / JavaScript và chỉ cần dán đoạn mã sau vào hộp HTML Text. Bây giờ bạn có thể muốn tùy chỉnh máy nghe nhạc của bạn vì vậy trước khi chúng ta lưu lại tiện ích cho phép tìm hiểu làm thế nào bạn có thể tùy chỉnh nó. Ví dụ, thay đổi, Âm nhạc, Covers và vv<div class="mbl">
<div class="mbl_player" id="mnplp">
<div class="mbl_art_bg"></div>
<img class="mbl_cover" src="" alt=""/>
<span class="mnpl_title"></span>
<span class="mnpl_author"></span>

<div class="mnpl_volume_min"></div>
<div class="mnpl_volume"></div>
<div class="mbl_volume_max"></div>

<div class="mnpl_toolbar">
<div class="mnpl_tlb_prev"></div>
<div class="mnpl_tlb_stop"></div>
<div class="mnpl_tlb_next"></div>
<div class="mnpl_current"></div>
<div class="mnpl_long"></div>
<div class="mnpl_all"></div>
</div>

<div class="mbl_playlist">
</div>
</div>
</div>

<script type="text/javascript">
$(function(){
$('#mnplp').mnplp({
'volume': 80,
'playlist':[
{"title":"Track-Name", "author":"Author-Name", "cover":"thumb-image.jpg", "background":"cover-image.jpg", "mfile":"music.mp3"},

{"title":"Track-Name", "author":"Author-Name", "cover":"thumb-image.jpg", "background":"cover-image.jpg", "mfile":"music.mp3"},

{"title":"Track-Name", "author":"Author-Name", "cover":"thumb-image.jpg", "background":"cover-image.jpg", "mfile":"music.mp3"},

{"title":"Track-Name", "author":"Author-Name", "cover":"thumb-image.jpg", "background":"cover-image.jpg", "mfile":"music.mp3"},

{"title":"Track-Name", "author":"Author-Name", "cover":"thumb-image.jpg", "background":"cover-image.jpg", "mfile":"music.mp3"}
]
});
});
</script>

Customization:
  1. tiêu đề: Đại diện tiêu đề của âm nhạc hoặc bài hát của bạn. 
  1. mfile:  Nó đại diện cho các tập tin âm nhạc trong .mp3 mở rộng 
  1. Tác giả: Tên của người sáng tác âm nhạc.
  1. bao gồm: hình ảnh ngón tay cái bìa xuất hiện khi bài hát đang phát.
  1. background: Những hình ảnh xuất hiện trong nền của máy nghe nhạc.
Xin chúc mừng: Sau khi tùy chỉnh nhấn nút "Save" nằm ở dưới cùng của cửa sổ. Bây giờ, đi và kiểm tra trang web của bạn. Tôi khá chắc chắn trang web của bạn sẽ đá bây giờ. Cho chúng tôi biết về những suy nghĩ của bạn về tiện ích tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã yêu mến và biết làm thế nào để thêm HTML5 Music Player với danh sách chơi trong Blogger. Tiện ích này là rất mạnh mẽ và mất giây để tải, vì vậy nó có thể hiểu được rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ trang web của bạn cả. Cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ về nó. Lưu ý: Tiện ích này sẽ không hoạt động cho đến khi bạn sẽ tùy chỉnh nó. vì vậy, hãy chắc chắn bạn sửa tùy chỉnh nó theo các hướng dẫn, chúng tôi đã đề cập ở trên. 


00:00
Selena Gomez - Come & Get ItJunior Pakistan - JunoonWaka Waka - Shakira30 Seconds to Mars - Up In The Air

Post a Comment
Powered by Blogger.