Hướng dẫn sử dụng google code làm file lưu trữ hosting cho blogger

9:41:00 PM 9:41:00 PM

Hướng dẫn sử dụng google code làm file lưu trữ hosting cho blogger

Lưu trữ file js trên google code 

 

Google code đã mật tag download nhưng không vì thế mà chúng ta không thể úp các file Javascript lên host miễn phí này của google được. PhucNguyenIT sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang google code để lưu trữ js để các bạn không sợ giao diện weblog của bạn bị lỗi khi người thiết kế template blogger xóa đi một hình ảnh hay Javascript của template đó.
Bước 1: Truy cập https://code.google.com/hosting/createProject và tạo cho mình một host riêng.
lưu trữ Javascript, thủ thuật blogspot, thiết kế weblog
*Trong đó:
+ Project Name: không được viết hoa, không chứa ký tự đặc biệt, không khoảng trắng.
+ Project summary: mô tả tóm tắt project.
+ Project description: mô tả chi tiết project
+ Version control system: chọn Subversion
+ Source code liense: chọn giấy phép cho project

Trang lưu trữ sẽ có dạng như sau: https://code.google.com/p/phucnguyenit

Bước hai: Để tải Javascript lên bạn vào tag source rồi chọn tag browse , dưới phần Directories chọn một nơi mà bạn muốn lưu trữ code.Chú ý dòng  Create or upload a new file ở bên phải , bạn có thể tạo một js hay tải lên Javascript đó là tùy bạn.
  PhucNguyenIT chúc bạn thực hiện thành công!