Cách tạo bảo trì cho trang blogger của bạn

10:23:00 AM 10:23:00 AM
Bạn có thể thấy các trang web mà hiển thị một thông điệp rằng "trang web của chúng tôi là trong chế độ bảo trì, hãy thử truy cập sau". Nhiều trang web phổ biến sử dụng chế độ bảo trì khi họ đang đi qua một kiểm tra bảo dưỡng hàng tháng hoặc ứng biến kinh nghiệm trang web bởi vì không ai thích đất trên một trang hoặc là bị hỏng hoặc không còn có thể truy cập. trong cảm giác khác, các trang web mới thường sử dụng nó như đến sớm trang cho phép người dùng đăng ký để được thông báo khi trang web đã sẵn sàng cho ra mắt. Trong bài viết này, PhucNguyenIT sẽ cho bạn thấy làm thế nào để đưa trang web của bạn blogger về chế độ bảo trì.

Cách tạo bảo trì cho trang blogger của bạn
Điều đầu tiên bạn cần làm là tải về Soonex - Chế độ bảo dưỡng mẫu . Kể từ khi, bạn đang đặt trang web của bạn vào chế độ bảo trì như vậy chắc chắn để có một bản sao lưu của mẫu hiện tại của bạn . Bây giờ tải lên các mẫu trang web blogger của bạn . Sau khi tải lên, bạn cần phải đi đến Blogger >> Layout >> để cấu hình mẫu. thiết lập mẫu này được chia thành ba phần khác nhau tức là các tab, đầu tiên là nhà, thứ hai là về và thứ ba là liên lạc.

Thêm Chào mừng bạn Lưu ý:

Soonex cho phép bạn tạo ra các trang đẹp để cung cấp trải nghiệm người dùng được cải thiện.Các tùy chọn đầu tiên là của "Lưu ý Chào mừng" mà bạn sẽ tìm thấy trong các khu vực bố trí trên bảng điều khiển blogger. Để tùy chỉnh bấm nút "Edit" liên kết và đầu vào mô tả mà bạn muốn hiển thị trên trang web của bạn, vượt qua trang web của bạn là về chế độ bảo trì hoặc bạn là về để khởi động một trang web mới.
Cách tạo bảo trì cho trang blogger của bạn
 Một khi bạn đang thực hiện bằng văn bản, nhấn nút "Save" để lưu những thay đổi bạn thực hiện cho các mẫu.

Thêm Email đăng ký:


Soonex cũng cho phép bạn thêm một widget thuê bao mà từ đó người dùng có thể đăng ký vào nguồn cấp dữ liệu của bạn và cũng có thể nhận thông báo khi trang web của bạn đi sống lại. Để tùy chỉnh, vào "Email Subscription" và nhấn "Chỉnh sửa". Bây giờ nhập vào tên người dùng của nguồn cấp dữ liệu của bạn (Ví dụ feeds.feedburner.com/phucnguyenit, đây phucnguyenit là tên người dùng).
thêm email đăng ký
 Một khi bạn đang thực hiện với việc thêm tên người dùng, bấm "Save nút.

Thêm Countdown:

Nếu bạn đang tạo ra một trang đến sớm, hoặc bạn muốn hiển thị một thời gian chính xác cho người sử dụng của bạn khi trang web của bạn sẽ được lên, sau đó di chuyển xuống "Countdown Settings" và nhấn "Chỉnh sửa". Bây giờ vào thời gian và ngày đếm ngược ở định dạng này 2014/10/15 12:00:00.
Cách tạo bảo trì cho trang blogger của bạn
 Tuy nhiên, nếu bạn không muốn hiển thị widget đếm ngược sau đó chỉ cần rời khỏi khu vực văn bản trống hoặc đầu vào "trống rỗng" trong lĩnh vực văn bản và nhấn nút "Save" để lưu các thay đổi.

Thêm Về chúng tôi:

Bạn cũng có thể thêm thông tin về trang web của bạn. Tới "Về Công ty" và nhấn "Chỉnh sửa".Bây giờ trong các văn bản, chèn các thông tin mà bạn muốn hiển thị trên tab về. Một khi bạn đã thực hiện xong nhấn "Save" để lưu các thay đổi.
Cách tạo bảo trì cho trang blogger của bạn
Cách tạo bảo trì cho trang blogger của bạn
PhucNguyenIT hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn trong việc tạo ra một mạnh mẽ đang được bảo trì hoặc đến sớm trang cho trang web của bạn blogger. Bạn đã bao giờ sử dụng một trang duy trì trên trang web của bạn, nếu có cảm thấy miễn phí để chia sẻ kiến ​​thức của bạn trong các ý kiến ​​dưới đây. Nếu bạn thích bài viết này sau đó, chia sẻ nó trên Twitter, Facebook và Google+.

Seach google : Cách tạo bảo trì cho trang blogger của bạn,Cách tạo bảo trì cho trang blogger của bạn,tạo bảo trì cho blogspot,tạo bảo trì cho blogger,bạn muốn tạo một bảo trì cho blog của bạn