cách hiển thị tổng số bài viết,tổng số comment trong blogger

10:14:00 AM 10:14:00 AM
cách hiển thị tổng số bài viết,tổng số comment trong blogger
cách hiển thị tổng số bài viết,tổng số comment trong blogger

 Làm thế nào để hiển thị tổng số bài viết công bố số lượng trong Blogger?

Bạn có thể quan tâm trong việc hiển thị tổng số bài viết của bạn đã được công bố trên blog của bạn? Bạn có thể muốn để cho độc giả của bạn biết rằng có bao nhiêu  bài viết hoặc bài đăng trên blog của bạn đã tạo ra cho họ? Gần đây, Tuy nhiên, Blogger không cho phép bạn hiển thị Tổng số đăng bài viết Đếm theo mặc định, nhưng rất vui là, PhucNguyenIT đã phát triển một plugin để hiển thị chính xác tổng số công bố số lượng bài viết trong blogger. Hôm nay trong bài viết này, PhucNguyenIT sẽ cho bạn thấy làm thế nào để hiển thị tổng số bài viết công bố số lượng trong Blogger.

Trước khi tiếp tục xin vui lòng kiểm tra các bản demo ở đây (bạn sẽ tìm thấy các widget ở trên cùng của thanh bên). Điều đầu tiên bạn phải làm là đăng nhập vào tài khoản Blogger của bạn. Một khi bạn đã đăng nhập thành công từ bảng điều khiển Blogger đi của bạn Blog >> Layout >> Thêm một Gadget >> Thêm HTML / JavaScript >> và dán đoạn sau của JavaScript mã hóa trong các Box HTML Text.

<script style="text/javascript">
// tổng số bài viết và commnet PhucNguyenIT
// =============================
// Author: PhucNguyenIT
//Version:2.0
function numposts(json) {
document.write('<div id="totalposts">');
document.write('<div id="titlep">PhucNguyenIT was launched on<br/> January 5, 2012.</div>');
document.write('<div id="descriptionp">Quality Blogger Tutorials and articles<br/> and counting!</div>');
var _0x13e7=["\x57\x65\x20\x68\x61\x76\x65\x20\x61\x20\x74\x6F\x74\x61\x6C\x20\x6F\x66\x3C\x62\x72\x2F\x3E\x3C\x64\x69\x76\x20\x69\x64\x3D\x22\x63\x6F\x75\x6E\x74\x70\x22\x3E\x20","\x24\x74","\x6F\x70\x65\x6E\x53\x65\x61\x72\x63\x68\x24\x74\x6F\x74\x61\x6C\x52\x65\x73\x75\x6C\x74\x73","\x66\x65\x65\x64","\x20\x50\x6F\x73\x74\x73\x20\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E\x20\x3C\x62\x72\x2F\x3E\x3C\x64\x69\x76\x20\x69\x64\x3D\x22\x70\x6F\x73\x74\x63\x6F\x70\x79\x22\x3E\x41\x20\x57\x69\x64\x67\x65\x74\x20\x62\x79\x3A\x20\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x77\x77\x77\x2E\x6D\x79\x62\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x6C\x61\x62\x2E\x63\x6F\x6D\x22\x3E\x4D\x79\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x4C\x61\x62\x2E\x63\x6F\x6D\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E","\x77\x72\x69\x74\x65"];document[_0x13e7[5]](_0x13e7[0]+json[_0x13e7[3]][_0x13e7[2]][_0x13e7[1]]+_0x13e7[4]);
}
</script><script src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=numposts"></script>

Một khi bạn đã thêm thành công các mã trên, nhấn "Save Button" ở phía dưới và điều này làm cho bạn hai bước gần hơn đến dòng kết thúc để chuyển sang bước tiếp theo trước.Bây giờ dán mã sau CSS trên ]]> </ b: skin> tag hiện diện trong mẫu. Bạn có thể thay đổi phong cách, màu sắc, phông chữ của nó theo nhu cầu mong muốn của bạn. Sau khi thực hiện, lưu mẫu của bạn.

div#totalposts {
  font-size: 14px;
  text-align: center;
  float: left;
  border: 1px solid #d2d2d2;
  padding: 20px;
  background: #FCFCFC;
}

div#titlep {
    float: left;
    width: 100%;
    border-bottom: 1px solid #d2d2d2;
    padding-bottom: 15px;
    margin-bottom: 14px;
}

div#countp {
    font-size: 40px;
    font-weight: bold;
    color: rgb(241, 126, 0);
    float: left;
    width: 100%;
    line-height: 40px;
    margin-top: 10px;
    margin-bottom: 10px;
}

div#descriptionp {
  float: left;
  width: 100%;
  border-bottom: 1px solid #d2d2d2;
  margin-bottom: 15px;
  padding-bottom: 15px;
}

div#postcopy {
    float: left;
    width: 100%;
    text-align: center;
    margin-top: 5px;
}

Xin chúc mừng: Bạn đã thêm thành công một plugin để trang web của bạn hiển thị tổng số lượng xuất bản bài viết trong trang web blogger BlogSpot của bạn. Đi và kiểm tra blog của bạn và tận hưởng những tính chính xác của các phụ tùng. Các widget là tự động, do đó bạn không cần phải lo lắng về việc cập nhật nó một lần nữa và một lần nữa. PhucNguyenIT hy vọng hướng dẫn này có thể trở thành hữu ích cho bạn và bạn có thể sử dụng nó trong dự án tiếp theo của bạn.Widget này có thể hữu ích để cho độc giả mới của bạn biết rằng thông tin hoặc các sản phẩm trang web của bạn như thế nào hữu ích đã được bảo hiểm. Nếu bạn thích tiện ích này, xin vui lòng cho chúng tôi một đặc ân và chia sẻ nó với bạn bè của bạn tại Facebook, Google hoặc twitter.

Nguồn chia se : http://phucnguyenit.blogspot.com
Từ khóa nội dung: hiển thị tổng bài viết và commnetn blogger