Nhấp chuột không hợp lệ khi chơi google adsense

2:22:00 AM 2:22:00 AM

Cách Nhà quảng cáo được bảo vệ 

Nhóm chất lượng lưu lượng truy cập quảng cáo giúp bảo vệ nhà quảng cáo chống lại gian lận nhấp chuột bằng cách làm việc để cô lập và lọc ra các nhấp chuột không hợp lệ tiềm năng trước khi chúng tiếp cận được báo cáo tài khoản của bạn. Mặc dù mục đích của nhấp chuột rất khó để xác định với mức độ chính xác khoa học cao, chúng tôi cố gắng nhận diện các nhấp chuột đáng ngờ thường xuyên nhất có thể và loại trừ các nhấp chuột bổ sung mà chúng tôi biết sẽ hoạt động kém cho nhà quảng cáo. Bằng cách tạo một mạng rộng, chúng tôi cố gắng tối đa hóa số lượng nhấp chuột không hợp lệ mà chúng tôi loại trừ, giúp chúng tôi phân phối lưu lượng truy cập nhất quán và chất lượng cao cho nhà quảng cáo.
Rõ ràng, một số phần của hoạt động nhấp chuột không hợp lệ không được các hệ thống và quy trình chủ động của chúng tôi phát hiện. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giảm thiểu hiệu quả phần đó thông qua việc theo dõi chủ động cả mạng nhà quảng cáo và nhà xuất bản của chúng tôi. Niềm tin về chất lượng của trang web trong mạng và tính chính xác của việc lọc tự động của chúng tôi được hỗ trợ bởi các lần điều tra theo phản hồi mà chúng tôi thay mặt cho nhà quảng cáo, người có mối quan tâm đã liên hệ với chúng tôi, thực hiện. Chúng tôi đã nhận thấy rằng thông qua các lần đánh giá thủ công tương tác mà chúng tôi chủ động theo dõi chỉ bỏ lỡ một phần nhỏ trong số tất cả hoạt động nhấp chuột không hợp lệ tiềm năng, đồng thời nhóm của chúng tôi liên tục làm việc để cải thiện điều này hơn nữa.

Cách chúng tôi giúp bảo vệ nhà xuất bản

Mối quan hệ giữa Google, nhà quảng cáo và nhà xuất bản là dựa trên sự tin cậy. Kết quả là Google xử lý rất nghiêm túc bất kỳ trường hợp hoạt động không hợp lệ nào. Để giúp bảo vệ nhà quảng cáo và nhà xuất bản khỏi hoạt động nhấp chuột không hợp lệ, Google theo dõi kỹ tất cả các nhấp chuột và hiển thị trên quảng cáo. Chúng tôi duy trì sự tin cậy của nhà quảng cáo với mạng rõ ràng, có nghĩa là thu nhập tốt hơn cho nhà xuất bản có lưu lượng truy cập rõ ràng.
Chúng tôi hiểu rằng đôi khi bên thứ ba có thể tạo ra hoạt động không hợp lệ đối với quảng cáo của bạn mà bạn không biết hoặc không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi biết rằng những nhấp chuột này không phải là kết quả của việc quan tâm thực sự đến các sản phẩm và dịch vụ của bạn, đồng thời chúng tôi thường xuyên làm việc để cải thiện hệ thống dò tìm những nhấp chuột này và lọc ra. Điều này không chỉ giúp bảo vệ tài khoản của nhà xuất bản khỏi bị phá hoại, mà còn đảm bảo rằng nhà quảng cáo không bị tính phí cho các nhấp chuột đã lọc.
Tuy nhiên, nhà xuất bản AdSense phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho tất cả lưu lượng truy cập vào quảng cáo của họ. Là nhà xuất bản, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện theo nguyên tắc  của chúng tôi và siêng năng theo dõi lưu lượng truy cập của bạn để giảm thiểu hoạt động không hợp lệ. Chúng tôi cũng khuyên nhà xuất bản nên báo cáo  bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào mà họ đã phát hiện trên trang web của mình.

Phát hiện nhấp chuột không hợp lệ

Các hệ thống và quy trình mà chúng tôi sử dụng để phát hiện và lọc nhấp chuột không hợp lệ có thể được chia thành ba loại:

Chủ động

Phản hồi

1. Bộ lọc

2. Phân tích ngoại tuyến

3. Điều tra

  • Các thuật toán tự động lọc ra nhấp chuột không hợp lệ trong thời gian thực, trước khi chúng được tính phí cho tài khoản của nhà quảng cáo
  • Phân tích tất cả các nhấp chuột trên quảng cáo AdWords
  • Tự động hủy nhấp chuột và hiển thị từ những nguồn có hoạt động không hợp lệ đã biết
  • Tài khoản để phát hiện đại đa số nhấp chuột không hợp lệ
  • Thuật toán tự động và phân tích thủ công
  • Tập trung vào mạng AdSense, nhưng cũng bao gồm trang web của Google và trang web trong những mạng khác
  • Tài khoản cho tỷ lệ nhấp chuột không hợp lệ nhỏ hơn nhiều so với tỷ lệ nhấp chuột không hợp lệ được bộ lọc tự động của chúng tôi phát hiện
  • Tương đối ít
  • Tất cả các câu hỏi của nhà quảng cáo về nhấp chuột không hợp lệ đều được Google điều tra và thực hiện rất nghiêm túc
  • Số nhấp chuột không hợp lệ được phát hiện qua các lần điều tra không đáng kể so với số nhấp chuột không hợp lệ được phát hiện qua bộ lọc và phân tích ngoại tuyến

Chủ động

Phát hiện chủ động xảy ra trước khi các nhà quảng cáo liên hệ với chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là phát hiện chủ động nhiều hoạt động nhấp chuột không hợp lệ nhất có thể. Những nhấp chuột được hệ thống theo dõi trực tuyến của chúng tôi xem là không hợp lệ sẽ bị loại bỏ trong thời gian thực và nhà quảng cáo không bị tính phí cho những nhấp chuột bị loại bỏ này. Trong tài khoản AdWords, bạn có thể xem  số lượng nhấp chuột không hợp lệ đã được chủ động lọc khỏi lưu lượng truy cập của mình.

Phản hồi

Khi hoạt động không hợp lệ được tìm thấy qua phân tích ngoại tuyến và điều tra theo phản hồi, chúng tôi sẽ đánh dấu các nhấp chuột đó là không hợp lệ và phát hành tín dụng cho bất kỳ nhà quảng cáo nào bị ảnh hưởng bởi hoạt động này. Để bảo vệ nhà quảng cáo khỏi các chi phí phát sinh từ nhấp chuột không hợp lệ, chúng tôi liên tục sử dụng kết quả từ điều tra ngoại tuyến để cập nhật hệ thống theo dõi trực tuyến của chúng tôi, có nghĩa là các nguồn đã được tìm thấy là tạo nhấp chuột không hợp lệ sẽ bị chủ động phát hiện và bị lọc trong tương lai.