Header Ads

Này thì đắng lòng nghĩa là gì?

“Đắng lòng” được coi là một từ mốt của các bạn trẻ trên mạng xã hội hiện nay và hầu như ai cũng có thể dễ dàng sử dụng ngôn từ này để thể hiện mình.
Có lẽ nói nôm na khiến bạn khá khó hiểu về đắng lòng nghĩa là gì?.  Thực ra cũng hơi mơ hồ nếu chúng ta không xem những hình ảnh hài hước dưới đây.
Xem xong các bạn đừng thốt lên Đắng...à mà thôi :v
1. Bệnh đắng lòng
Này thì đắng lòng nghĩa là gì?

Post a Comment
Powered by Blogger.