Khuyến khích nhấp chuột khi chuột không được phép khi chơi adsense

2:30:00 AM 2:30:00 AM
google adsense là gì ?
tại sao lại không được khuyến khích người khách nhấp chuột vào quảng cáo ?
theo chính sách của google adsense thì việc bạn khuyến khích người khách click vào mã quảng cáo đó là hình thức không mong muốn có thể coi đó là lừa đảo người khác .
google adsesen là nhà quảng cáo uy tín vì thế mỗi lần click tức khách hàng của google sẽ tiến tới doanh thu. nhưng thực tế mà nói thì nếu chúng ta khuyến khích hoặc lừa đảo để nhận được click thì nghĩa là '' người ta click vào quảng cáo mà họ không mong muốn''

Khuyến khích nhấp chuột

Nhà xuất bản không được yêu cầu người khác nhấp vào quảng cáo của mình hoặc sử dụng các phương pháp triển khai đánh lừa để thu được nhấp chuột. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc đề nghị trả tiền cho người dùng để xem quảng cáo hoặc thực hiện tìm kiếm, hứa hẹn quyên tiền cho các bên thứ ba cho hành vi như vậy hoặc đặt hình ảnh bên cạnh các quảng cáo riêng lẻ.

Khuyến khích nhấp chuột khi chuột không được phép khi chơi adsense 

Khuyến khích nhấp chuột khi chuột không được phép khi chơi adsense