Header Ads

Hướng dẫn submit sitemap lên Google

Hướng dẫn tạo file Sitemap.xml

Bước 1: Truy cập vào website http://sitemap.vn
Bước 2:  Nhập địa chỉ trang chủ website cần tạo sitemap

Bước 3: Bấm vào nút Tạo file và chờ trong giây lát

Bước 4: Bấm vào tên file Sitemap.xml để tải về máy.

Bước 5: Upload file Sitemap.xml lên thư mục gốc website

Bước 6: Nhập địa chỉ đến file Sitemap trên website và bấm Submit.

Bạn có thể vào Google WebMaster Tools để đăng ký file Sitemap.
Bằng cách này, Google sẽ biết đến website của bạn, vào đọc file sitemap và lần theo các link trong đó để đọc các trang web trên website. Mỗi khi có bài viết mới, bạn có thể submit trực tiếp bài viết tới Google (Google.com/addurl) hoặc đưa địa chỉ bài viết vào file sitemap và submit tới Google.
Sitemap.vn đang là công cụ được sử dụng trong khóa học SEO Master
Chúc bạn thành công!

Post a Comment
Powered by Blogger.