Header Ads

Fix lỗi "Error Establishing a Database Connection" trong WordPress

Khi chuyển dữ liệu và chạy Website trên nền Wordpress hay nền Website khác từ hosting này sang hosting khác bạn gặp vấn đề về lỗi "Error Establishing a Database Connection". Mình cũng đã từng gặp lỗi này và bài viết này ITViet360 sẽ phân tích nguyên nhân và cách khắc phục tương ứng để xử lý lỗi Error Establishing a Database Connection thường gặp trong Wordpress.
chi tiết
Post a Comment
Powered by Blogger.