5 điều cần lưu ý nếu không muốn điện thoại phát nổ

8:48:00 PM 8:48:00 PM
Người dùng nên tránh xa những loại pin chất lượng thấp, để điện thoại chỗ thông thoáng trong khi sạc, đừng dùng điện thoại khi đang sạc và chớ chủ quan dù điện thoại vẫn hoạt động sau cú rơi mạnh.
5 điều cần lưu ý nếu không muốn điện thoại phát nổ
chi tiết