Vợ anh Hải sau khi thách chồng xét nghiệm ADN thì tỏ ra hối hận vì đứa con thứ 2 không phải là con đẻ của anh Hải. Thông thường có đến 90% đàn ông chủ động mang con đi xét nghiệm ADN vì nghi ngờ vợ. Tuy nhiên, cũng có những ông chồng không nghi ngờ vợ nhưng bị vợ thách mang con đi xét nghiệm ADN trong một trận cãi nhau.Anh chồng không kìm được tức giận nên mang con đi thật. Trước khi đi, anh

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công