Đòi xét nghiệm ADN... bò vì tranh chấp

11:52:00 PM 11:52:00 PM
Ở phường Hòa Khánh Nam có một khu đất hoang hóa, đang chờ kinh phí xây dựng, thuộc sở hữu của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng. Nhiều năm qua, khu vực này trở thành điểm chăn thả gia súc của 9 hộ dân ở Đà Sơn. Trong số đó, có hộ ông Nguyễn Văn Phẩm và Trần Văn Toan.Vào giữa tháng 4/2013, Ban Tư pháp và Công an phường Hòa Khánh Nam nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Phẩm về