Header Ads

Nó là con ai ?

Hưng hỉ hả nói với lũ đồng nghiệp đùa dai như vậy, chị thì chẳng nói chẳng rằng, lảng đi chỗ khác vì biết anh nói câu ấy sau khi vác thằng bé con xuống tận Hà Nội để xét nghiệm ADN.


Chị cũng có một thời thanh niên trẻ trung “sôi nổi”, chị nhiều bạn bè và thi thoảng cũng cặp kè đi chơi với một vài anh. Họ thực sự có “sâu sắc” hay không chỉ hai người họ biết, còn người ngoài nhìn thấy chị “lăng
Post a Comment
Powered by Blogger.