Header Ads

Mùa gió...


For Virgo...

Người có nhớ mùa gió năm ấy không?

Người bước vào cuộc đời ta nhẹ nhàng và hoang dại. Ta không biết đến những định nghĩa của riêng mình. Ta đuổi theo bóng đêm nhung nhớ. Ta ngây ngốc giữa những cơn gió chuyển mùa, đầy đam mê. Bây giờ thì người cũng rời khỏi cuộc đời ta rồi. 

Ta không biết người rời khỏi ta như thế nào nữa? Một ngày thôi, đủ để ta biết rằng người thật sự đã
Post a Comment
Powered by Blogger.