Header Ads

Giá như anh có thể


Giá như anh có thể đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại, thì mỗi lần ngang qua con đường mà chúng ta đã từng bước, nỗi nhớ em sẽ không dâng lên cồn cào làm anh phải nghẹn ngào bao nỗi. Anh nhớ em, từng phút, từng giây để bao lần phải giật mình thức giấc giữa đêm khuya mà mồ hôi nhễ nhại. Anh biết nỗi nhớ rất đáng sợ, nó có thể làm con người ta gầy hao, thậm chí kiệt quệ, nhưng anh chẳng thể dừng
Post a Comment
Powered by Blogger.