Nàng chính là người đàn bà bước ra từ tiểu thuyết

5:05:00 AM 5:05:00 AM
Hôm nay 14-2-2014, tôi nhận được món quà khiến tôi bất ngờ nhất trong cuộc đời mình từ vợ. Quà Valentine quá độc và độc nhẹ theo nghĩa đen. Tôi thích nết cầu kỳ của vợ, nàng không bao giờ mua đại cho tôi một món quà gì, và tất cả những món quà của vợ đều khiến tôi thích mê tơi. Tôi dùng chữ thích mê tơi có vẻ hơi trẻ con nhưng khi nhận quà và tặng quà, tôi thích mình ở tâm thế trẻ nít, món quà sẽ