Header Ads

Con đường mang tên em


Em bảo anh đừng xuống thường xuyên vì xa xôi lắm, lạnh lẽo, xe cộ nguy hiểm, và vì bây giờ mỗi lần gặp anh luôn khiến em mang một trạng thái khó ở, bức bối khi vết thương lòng vẫn con nhức nhói, anh nghe mà lặng buồn.

Đường xa, một trăm cây số chứ mấy phải không em, xa có xa đấy, nhưng chỉ cần nghĩ rằng vượt qua đoạn đường ấy, anh sẽ được gặp em, người con gái anh rất yêu, bỗng dưng khoảng
Post a Comment
Powered by Blogger.