Cơm nhà mẹ

9:37:00 AM 9:37:00 AM

Tết năm nay con gái được về nhà mẹ ở suốt từ mồng 2 đến tận khi thôi mâm thôi đũa, cất phướn hạ nêu mới về. Thế là mẹ con, bà cháu tha hồ bày biện. Có cái chi ngon cũng lấy hết ra. Có cái chi đẹp cũng tha hồ diện.

Từ ngày xa quê, nhà mẹ đâm ra ít khách, ra ra vô vô cũng chỉ mấy người. Năm nay con gái với cả cháu về nên mẹ con bà cháu