Header Ads

Cho một ngày 14!


Nếu con người được tạo ra để sống và tìm kiếm một nửa của mình thì tại sao có người thì quá dễ dàng, nhưng cũng có người mãi không tim thấy một nửa ấy? Dù lý do có là gì thì có lẽ người ta đã quá chú trọng một việc tìm kiếm gần như bất tận mà lãng quên những tình cảm đẹp khác đang tồn tại xung quanh...

Nụ cười của mẹ, cái nhăn mặt của cha, chút dỗi hờn, làm nũng của đứa em nhỏ hay sự cau có
Post a Comment
Powered by Blogger.