Chờ mùa an lành...

8:02:00 AM 8:02:00 AM
For myself...

Mọi cảm xúc như hòa lẫn lại với nhau. Cuối Đông cũng là lúc thời tiết thất thường nhất, năm nay, và cả năm trước.

Lúc thì mưa tầm tã, lúc thì nắng chói chang. Ta không biết nên chuẩn bị
thứ gì cần thiết cho mình khi ra đường nữa. Đông năm nay, khác xa hơn
năm trước! Nhiều lắm...

Đông năm nay...

Ta sẽ ước điều gì nhỉ?

Có những yêu thương ta dành cho chính