Header Ads

Và mình biết thương bản thân


Cũng
khá lâu rồi trưa nay mới ngồi trò chuyện với em! Thật ra hai chị em
ngày nào cũng "thấy" nhau cả, cũng quan sát, cũng dõi theo nhau nhưng
cần thiết lắm thì mới nói chuyện với nhau!

Lạ
là ở chỗ đó! Dù hai chị em, một tuần, hai tuần hay thậm chí là cả tháng
mới nói chuyện với nhau một lần nhưng vẫn thấy gần gũi, thân thiết và
cứ như ngồi cạnh bên nhau, ấp ủ nhau! Em cũng vừa đau khỏi
Post a Comment
Powered by Blogger.