Tuổi thơ tôi

12:45:00 AM 12:45:00 AM


Có lẽ, món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống này mỗi khi mệt mỏi chính là đi tìm những đoạn hồi ức của tuổi thơ.

Tuổi
thơ tôi là những khoảnh khắc có thể sống an nhiên, vô lo vô nghĩ, được
chở che, yêu thương và nuôi dưỡng trong vòng tay cha mẹ.

Tuổi
thơ tôi là những buổi tối cúp điện cùng cả nhà nằm trên giường bố đặt
ngoài sân để ngắm trăng, đếm sao trời và nghe mẹ kể chuyện