Header Ads

Tháng 10. Thôi không còn tình tự!

Tháng Mười

Thôi không còn tình tự

Những hàng cây trút lá bên đường

Cho lần thay áo mới

Chào Đông!

*

Tháng Mười

Mùa Thu bỏ em đi

Cơn bão này có là cơn bão cuối?

Để người về. Phố bớt quạnh hiu.

*

Tháng
Mười. Con tạo xoay vần. Có những sự trở về và ra đi. Mặc sự đi - về ấy
có mang niềm vui hay nỗi buồn thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và rồi, sáng -
chiều - tối,
Post a Comment
Powered by Blogger.