Header Ads

Sex...


Này, 18 chưa đấy ?

À
mà thôi, câu này nếu ở các nước Tây Âu thì may ra còn có tí chút công
dụng. Chứ còn ở một nơi mà tò mò vốn ăn sâu và máu và suy nghĩ cũng như
nhận thức vẫn ám một màu phòng kiến như đất nước chúng ta thì có khác gì
lời khuyến cáo rẽ tiền được in trên võ bao thuốc lá...

Tôi trãi lòng bằng thứ văn phong đầu đường xó chợ...

Đây
cũng là suy nghĩ thẳng và thật đúc kết
Post a Comment
Powered by Blogger.