Phản tỉnh

1:44:00 AM 1:44:00 AM

Nhiều khi cho dù là đúng hay sai thì mọi lý do vẫn bị coi là ngụy biện.

Càng cố giải thích, càng cố gắng sửa chữa lỗi lầm thì lại càng khiến người ta có cái nhìn không hay về mình.

Mỗi một con người lại có một suy nghĩ, một quan điểm khác nhau.

Ta đã sai khi cố giấu những điều không nên giấu, ta lại càng sai khi cố gắng vẫy vùng, biện bạch cho bản thân.Cuối
cùng thì tình chị em của