Một ngày qua chỉ đơn giản như lật cái bàn tay, ngửa là sáng, sấp là
tối… vậy mà từng giây phút nó trôi qua lại không phải đơn giản chỉ có
thế. Ở đó, những bắt đầu của cuộc sống từ những tiếng oa oa trẻ nhỏ, cái
kết thúc đời người trong tiếng khóc đưa ma. Và… cái khoảng trống giữa
hai điều đó mới thật thăm thẳm: yêu thương, thù hận, nhục vinh, sự thật
và lừa dối… những thứ ấy cứ như sóng

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công