Miền Trung máu chảy, ruột mềm!

1:43:00 AM 1:43:00 AM

Hằng
năm, cứ đến mùa bão lũ cả miền Trung đều thấp thỏm lo lắng, chờ đợi
điều xấu nhất có thể xảy ra. Những người con xa quê lại không ngủ yên,
cứ hỏi thăm chừng mưa gió nơi quê nhà.

Tin
bão lũ ập đến miền Trung, niềm đau lại dâng. Tin thiệt hại dội về, là
lòng xót xa. Những người con xa quê nước mắt lại lưng tròng, thẫn thờ lo
lắng, đứng ngồi không yên…

Miền
Trung, dải khúc ruột gầy