Header Ads

Mẹ ơi đừng để giọt sầu vương khóe mắt!


Trên cuộc đời này có thứ gì sánh ngang được với tình mẹ, chẳng có thứ gì là có thể cả, phải không?

Con biết, mẹ luôn chịu những đau thương, ôm trọn lấy những đớn đau về
phía lòng mình để cho con được vui, để nụ cười con được hé nở trên đôi
môi mà mẹ vẫn thường gọi là môi kẹo mút. Mẹ! Đừng hi sinh bản thân quá
nhiều vì con nữa, đừng giành hết tất cả cho con, con không muốn mẹ quan
tâm con
Post a Comment
Powered by Blogger.