Header Ads

Hãy yêu và hãy hiểu cho anh em nhé!


Anh
bao giờ cũng bảo mình là người chân thành, biết quan tâm, lo lắng rất
mực cho người yêu, nhưng hóa ra không phải thế, lời hờn dỗi, trách giận,
trách yêu nơi em làm anh phải nhìn lại chính mình. Anh chẳng hoàn hảo,
chẳng chu đáo mọi việc như mình nghĩ, xin lỗi em vì điều này…

Em
bảo rằng em yêu anh qua câu chữ, lời văn vì trên đó anh là gã đàn ông
si tình, chân thành và có gì đó khù
Post a Comment
Powered by Blogger.