Header Ads

Em - cô gái tháng 10


Bước qua một tháng mới lại sẽ có những điều mới...

Đã bắt đầu một mùa Đông, và mùa Đông là mùa của em, mùa của một ngày ký ức, mùa của sự bắt đầu cho em và anh.

Anh à!

Thế là đúng như với cảm nhận của em, anh đã quay trở lại. Ở bên em và
lại yêu em, vì thế tháng Mười này là dành cho em. Dành cho sự hồi sinh
của một tình yêu hay đúng hơn là sự hồi sinh của một cô gái tưởng như đã
quên
Post a Comment
Powered by Blogger.