Dù rằng không của riêng em

6:58:00 PM 6:58:00 PM
Ảnh minh họa

Dù rằng không thể của riêng em. Anh là anh của những lo toan ngày
thường, gánh vác hết bao phần mệt mỏi của em, của anh, và của cả những
nỗi niềm khác nữa. Nếu có hối tiếc những ngày đã qua, chỉ là hối tiếc
tại sao em đã không cảm thông và yêu thương người nhiều hơn trong quay
cuồng cuộc sống, chỉ hối tiếc vì lòng ích kỷ quá lớn lao mà quên đi mất
thời gian