"Vụ án" Huyền Chip: Tôi muốn tìm ra sự thật!

6:57:00 PM 6:57:00 PM


Ngày
26/9, độc giả Trần Ngọc Thịnh đã viết "Thư kiến nghị" dài 21 trang giấy
A4, gửi tới Cục Xuất bản về việc xem xét đình chỉ phát hành để thẩm
định lại nội dung và tư tưởng hai tập cuốn sách "Xách ba lô lên và đi"
của Huyền Chip. Chia sẻ về "Thư kiến nghị" này, anh Trần Ngọc Thịnh -
một chuyên gia tư vấn độc lập cho các dự án phát triển tại Việt Nam đã
bày tỏ quan điểm cá