Yêu một người đi biển

6:32:00 PM 6:32:00 PM

Anh của tôi là một người đi biển...

Tôi biết điều này ngay từ đầu, khi tình yêu giữa chúng tôi còn đặt
trong dấu chấm hỏi. Tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ những dòng tin
nhắn trên điện thoại, từ những dòng tâm sự, những câu chuyện liên miên
không đầu không cuối qua internet. Với một người mơ mộng như tôi thì
luôn tự huyễn hoặc mình bằng những giấc mơ tình yêu không điểm tận nên
khoảng